روان سازی ترافیک میدان آزادی، حاصل همکاری نیروهای اجرایی مستقر در این پروژه است

سعید سلخوری، مسوول روان سازی ترافیک پروژه میدان آزادی و مسوول نیروهای گشت و بازرسی حمل و نقل عمومی شهرداری قزوین، در پروژه میدان آزادی، از همکاری مستمر نیروهای اجرایی مستقر در این پروژه، شامل...

۱۳۹۷/۱۰/۳۰