کارگاه آموزشی "نظارت، کنترل و تصمیم گیری در نظام اداری" در قزوین برگزار شد

جعفر عربی، مدیر سرمایه‌انسانی، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین، از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع " نظارت، کنترل و تصمیم‌گیری در نظام اداری" ویژه مدیران اداری و مالی شهرداری...

۱۳۹۷/۱۱/۰۱