رییس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین ازپروژه های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین بازدید کردند

رییس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهردار از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بازدید کرده و پروژه های اجرا شده این سازمان در سال ۹۷ و پروژه های قابل افتتاح...

۱۳۹۸/۰۱/۲۲