تماس شهروندان با تاکسی بیسیم 133 در اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشت

اسماعیل عرشیان، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از افزایش 20 درصدی تماس شهروندان با شبکه تاکسی بیسیم 133 در اردیبهشت سال جاری در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته خبر داد.

۱۳۹۸/۰۳/۱۱