دوره آموزشی ویژه پارکبانان و عوامل اجرایی پارکینگ های تحت نظارت سازمان حمل و نقل و ترافیک برگزار شد

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: دوره آموزشی ویژه پارکبانان و عوامل اجرایی پارکینگ ها به منظور افزایش دانش روانشناسی پارکبانان و عوامل اجرایی پارکینگ ها با حضور...

۱۳۹۸/۰۴/۱۲