عمليات عمراني توسعه ترمينال آزادگان قزوين در مراحل پاياني قرار دارد

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني اتمام پروژه نيمه‌تمام توسعه ترمينال آزادگان قزوين در مراحل پاياني قرار دارد و اکنون از 85درصد پيشرفت فيزيکي...

۱۳۹۵/۰۷/۲۵