تصفيه‌خانه آرامستان بهشت فاطمه(س) قزوين به‌طور مستمر بررسي مي‌شود

اصغر الهياري، سرپرست سازمان آرامستان‎هاي شهرداري قزوين گفت: در 6 ماهه اول سال جاري عملکرد تصفيه‎خانه آرامستان بهشت فاطمه(س) به طور مستمر بررسي و بهينه‎سازي پساب خروجي براي آبياري فضاي سبز انجام...

۱۳۹۵/۰۷/۲۵