قرارداد ايجاد شهرک توليد محتوا و مرکزکنترل هوشمند ترافيک در قزوين منعقد شد

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: قراردادنهايي سرمايه‌گذاري بين شهرداري قزوين و شرکت گسترش الکترونيک مبين در راستاي ايجاد شهرک توليد محتوا (پروژه مرکز توليد تصاوير جلوه‌هاي ويژه CGI) و ايجاد مرکز...

۱۳۹۵/۰۸/۰۲

کارگاه آموزشي ايمني غذا در سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين برگزار شد

کارگاه آموزشي ايمني غذا با مشارکت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين و مرکز بهداشت شهيد بلنديان قزوين ارتقاي سلامت شهري با توسعه رويکرد شهر سالم ،بهبود کيفيت زندگي و رضايتمندي شهروندان در فرهنگسرا...

۱۳۹۵/۰۸/۰۲