شوراي راهبردي تفاهم‌نامه‌هاي يازدهمين اجلاس جاده ابريشم تشکيل شد

ناصر گنجي، معاون سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت: پيرو برگزاري يازدهمين اجلاس شهرداران جاده ابريشم در قزوين و انعقاد تفاهم نامه هايي در موضوعات مختلف، شوراي راهبردي پيگيري اين تفاهم نامه ها تشکيل شد...

۱۳۹۵/۰۸/۱۲

برنامه راهبردي پنج ساله شهرداري قزوين در کارگروه مناطق سه‌گانه در حال بررسي است

رضا مهبد، دبير کارگروه مناطق در تدوين برنامه راهبردي پنج ساله شهرداري قزوين گفت: وضعيت کمي موجود و سرانه‌ها با نگاه آينده‎پژوهي و آينده‎نگري در تدوين برنامه راهبردي پنج ساله شهرداري قزوين در حال...

۱۳۹۵/۰۸/۱۱