شهرداري قزوين در اجراي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري موفق عمل کرده است

عليرضا خزائلي، معاون برنامه‌ريزي و توسعه شهرداري قزوين گفت: شهرداري قزوين، در اجراي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در بين شهرداري‌هاي مراکز استان‌ها و برخي از سازمان‌هاي دولتي تحت...

۱۳۹۵/۰۸/۱۳