به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني از کتابداران سازمان فرهنگي شهرداري قزوين تجليل شد

به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني؛ وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري به همراه جمعي از اعضاي کمسيون فرهنگي شوراي شهر قزوين از کتابخانه هاي شهيد نواب صفوي و بانو حضرت زهرا (س) بازديد و...

۱۳۹۵/۰۸/۲۴