کارگاه آموزشي «خود آگاهي و همدلي» در محله شهيد انصاري قزوين برگزار شد

کارگاه آموزشي با موضوع «مهارت خود آگاهي و همدلي» از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين با مشارکت مرکز بهداشت شهيد بلنديان قزوين با هدف افزايش مهارت «خود آگاهي نسبت به توانمندي هاي خود» در محله...

۱۳۹۵/۰۹/۱۳

دوره آموزشي فعالان اجرايي و رابطان ستاد اقامه نماز شهرداري قزوين برگزار شد

حجت الاسلام قجر،مسئول ستاد اقامه نماز شهرداري قزوين از برگزاري دوره آموزشي فعالان اجرايي و رابطين ستاد اقامه نماز شهرداري قزوين به مدت 2 روز با همکاري مرکز تخصص نماز در شهر مقدس قم برگزار شد.

۱۳۹۵/۰۹/۱۳