بازديد مسوولان و کارشناسان حوزه حمل و نقل ميانه از مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين

کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: مسوولان و کارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافيک شهرداري ميانه به منظور استفاده از تجربيات مسوولان مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين از اين مرکز بازديد...

۱۳۹۵/۰۹/۱۷