در ارزيابي عملکرد ستاد اقامه نماز کشور، شهرداري قزوين رتبه چهارم را کسب کرد

سعيد وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت: در ارزيابي عملکرد شهرداري مرکز استان‌ها از سوي ستاد اقامه نماز کشور،شهرداري قزوين به طور مشترک با شهرداري اصفهان موفق به کسب رتبه...

۱۳۹۵/۰۹/۱۹