اصلاحات و افزايش راندمان انتقال آب به بسترهاي فضاي سبز شهر قزوين انجام شد

محمد صادق مظفري، سرپرست سازمان پارک‌ها و فضاي سبز شهرداري قزوين گفت: عمليات لوله گذاري و انجام اصلاحات در سيستم طرح چشمه با هدف آبرساني به بسترهاي فضاي سبز تازه احداث شده و افزايش راندمان انتقال آب...

۱۳۹۵/۰۹/۲۳