کارگاه «تغذيه سالم در ميانسالي» در محله امامزاده علي (ع) برگزار شد

با مشارکت مرکز بهداشت شهيد بلنديان و سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ کارگاه «تغذيه سالم در ميانسالي» به منظور ارتقاي سطح سلامت شهروندان و آشنايي شهروندان با سبک زندگي سالم در محله امامزاده علي...

۱۳۹۵/۰۹/۲۸

در ارزيابي عملکرد ستاد اقامه نماز کشور، شهرداري قزوين رتبه چهارم را کسب کرد

سعيد وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت: در ارزيابي عملکرد شهرداري مرکز استان‌ها از سوي ستاد اقامه نماز کشور،شهرداري قزوين به طور مشترک با شهرداري اصفهان موفق به کسب رتبه...

۱۳۹۵/۰۹/۲۸

کارگروه شهرسازي اسلامي با تاکيد بر معماري اسلامي –ايراني برگزار شد

دومين جلسه کارگروه شهرسازي اسلامي با تاکيد بر معماري اسلامي –ايراني با حضور رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر قزوين، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين و ساير مديران و کارشناسان شهرداري قزوين...

۱۳۹۵/۰۹/۲۸