پانزدهمين کنفرانس انجمن هيدروليک ايران با حمايت شهرداري قزوين برگزار شد

محمداسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: پانزدهمين کنفرانس انجمن هيدروليک ايران با حمايت و حضور فعال شهرداري قزوين در روزهاي 24 و 25 آذرماه در دانشگاه بين المللي امام خميني...

۱۳۹۵/۰۹/۲۹

تکميل پل‌هاي هوايي بلوار امام خميني(ره) در برنامه شهرداري قزوين قرار گرفت

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: تکميل پل‌هاي هوايي عابر پياده محور بلوار امام خميني(ره) که شامل پل روبروي صدا و سيما و روبروي حکمت 73 است در برنامه کاري اين سازمان قرار گرفت.

۱۳۹۵/۰۹/۲۹