شهرداري قزوين از برگزاري مسابقات بين‌المللي کشتي جاده ابريشم حمايت مي‌کند

مسعود نصرتي، شهردار قزوين و رئيس اتحاديه شهرداران جاده ابريشم از حمايت برگزاري مسابقات بين‌المللي کشتي جاده ابريشم در قزوين که هرسال به ميزباي يکي از شهرهاي مسير جاده ابريشم برگزار مي‌شود، خبر داد.

۱۳۹۵/۱۰/۰۷