نظارت ويژه بازرسان به عملکرد تاکسيرانان در محدوده ميدان آزادي قزوين

عبدالعلي دربندي زاده، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين گفت: با توجه به ترافيک سنگين در ميدان آزادي، عملکرد تاکسيرانان در اين محدوده به صورت ويژه از سوي بازرسان سازمان کنترل و نظارت مي شود.

۱۳۹۵/۱۱/۲۶