پايگاه‌هاي عرضه ماهي زينتي و اقلام هفت سين در شهر قزوين مستقر مي‌شوند

حسين عمويي، مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين گفت: پايگاه‌هاي عرضه ماهي زينتي و اقلام هفت سين با هدف دسترسي آسان و مستقيم شهروندان در شهر قزوين مستقر مي‌شوند.

۱۳۹۵/۱۲/۰۹