شهروندان وظايف سازمان پايانه‌هاي مسافربري را با اداره کل حمل و نقل جاده‌اي اشتباه مي‌گيرند

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: شهروندان به خصوص رانندگان نسبت به وظايف سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين بي‌اطلاع هستند و برنامه‌هاي اين سازمان را با...

۱۳۹۵/۱۲/۲۲