جشنواره اسباب بازي ظرفيت خوبي براي مطرح شدن قزوين درسطح ملي و بين المللي دارد

غياثوند،عضو شوراي شهر قزوين گفت:ششمين جشنواره ملي و بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز در کنار ايجاد فضاي فرهنگي شاد و نشاط آور،ظرفيت خوبي براي مطرح شدن قزوين درسطح ملي و بين المللي...

۱۳۹۶/۰۱/۰۵