اولين دوره آموزشي آشنايي با مكانيزم‌هاي تجهيزات كابل راه‌ها برگزار شد

عطائي، مدير موسسه رفاهي تفريحي كاسپين گفت: سه نفر از کارکنان موسسه رفاهي تفريحي كاسپين در اولين دوره آموزشي آشنايي با مكانيزم‌هاي تجهيزات كابل راه‌ها و الزامات استانداردهاي ايمني مرتبط با آن، شرکت...

۱۳۹۶/۰۲/۱۹