آماده‌سازي بافت‌هاي باز روستاهاي اميرآباد، اسماعيل‌آباد و اکبرآباد در حال اجراست

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: پروژه آماده‌سازي بافت‌هاي باز روستاهاي اميرآباد، اسماعيل‌آباد و اکبرآباد در حريم قانوني شهر اين منطقه در سال جاري در حال اجراست.

۱۳۹۶/۰۲/۲۶