کتاب عملکرد 5 ساله شهرداري قزوين با عنوان «خدمت ماندگار» رونمايي شد

کتاب عملکرد 5 ساله شهرداري قزوين و سازمان هاي وابسته با عنوان «خدمت ماندگار» با حضور استاندار قزوين، دادستان قزوين، محمدي نماينده مردم قزوين در مجلس، شهردار قزوين و رئيس و اعضاي شوراي اسلامي قزوين...

۱۳۹۶/۰۳/۲۸

عرشه تقاطع غيرهمسطح باغستان(ابوترابي) مورد بهره‌برداري قرار گرفت

سيد محمد علمي، معاون فني و عمراني شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني احداث پروژه تقاطع غير همسطح باغستان واقع در محور بلوار ابوترابي تاکنون با اعتبار 61 ميليارد ريال در حال اجراست که اکنون احداث عرشه...

۱۳۹۶/۰۳/۲۸