نشست« مديريت مصرف و عبور بحران صنعت برق در فصل تابستان» برگزار شد

به همت حوزه مقاومت بسيج شهيد باهنر شهرداري قزوين؛نشست« گذر از بحران صنعت برق در فصل تابستان»با حضور فرمانده هان حوزه ها و پايگاههاي مقاومت بسيج کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، دانشجويان ، اصناف، محلات...

۱۳۹۶/۰۴/۲۲