جابجایی 5 اصله درخت از مسیر اجرای پروژه های شهرداری قزوین در بلوارهای سیدالشهدا و باهنر

محمد صادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: تعداد پنج اصله درخت از مسیر اجرای پروژه های شهرداری در بلوارهای سیدالشهدا و باهنر در هفته گذشته جابجا شدند.

۱۳۹۷/۰۵/۰۲