خبرنگاران، پرچم‌داران افزايش دانايي و آگاهي شهروندان مي‌باشند

شهرداري و شوراي اسلامي شهر باهدف تبديل و ارتقاي جايگاه شهرداري از يک نهاد صرف خدماتي به يک نهاد اجتماعي، برنامه ريزي‌هاي گوناگون و کارشناسي شده‌اي براي نزديکي به مردم، گروه‌هاي مختلف و رسانه‌ها به...

۱۳۹۰/۰۸/۲۰