نشست کارگروه هوشمندسازی با محوریت مسائل حوزه حمل‌و‌نقل و ترافیک برگزار شد

موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در جریان برگزاری نشست کارگروه هوشمندسازی با محوریت مسائل حوزه حمل‌و‌نقل و ترافیک، توسعه زیرساخت‌های فناورانه حمل‌و‌نقل شهری را نخستین...

۱۴۰۲/۰۸/۱۰