ساماندهی کیوسک‌ها و دکه‌ها توسط سازمان ساماندهی مشاغل/ دکه‌های فاقد مجوز طبق قانون جمع‌آوری خواهد شد

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین گفت: بر اساس تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سد معابر عمومی، پیاده‌روها و استفاده‌ی غیرمجاز آن‌ها برای کسب یا سکنی یا...

۱۴۰۰/۱۱/۲۵