به منظور رفاه حال رانندگان، امکان ثبت نام لاستیک به نرخ دولتی توسط سازمان تاکسیرانی فراهم شده است

وثوق نیا مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از فراهم شدن امکان ثبت نام لاستیک به نرخ دولتی برای رانندگان حمل بار و مسافر درون شهری توسط سازمان تاکسیرانی خبر داد.

۱۴۰۲/۰۳/۱۰