جلسه فاز دو معماری بررسی طرح بوستان مهر و بوستان پونه در سازمان خدمات طراحی برگزار شد

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: بوستان های مهر و پونه واقع در بافت مسکونی شهرک دانش به صورت دو بوستان محلی بوده که وسعت بوستان مهر4481 مترمربع و بوستان پونه...

۱۴۰۱/۰۸/۱۷