کارگروه ایمنی وآتش نشانی ویژه حوادث فصول گرم سال درستاد مرکزی آتش نشانی قزوین برگزار شد

کارگروه ایمنی وآتش نشانی ویژه حوادث فصول گرم سال با حضور صلح جو رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین درستاد مرکزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین برگزار شد

۱۴۰۲/۰۳/۱۶