بهسازی و نوسازی کف فرش بازار قیصریه شیخ الاسلام با ۳۵درصد پیشرفت در حال اجراست

قدسی پور سرپرست سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین گفت:بهسازی و نوسازی کف فرش بازار قیصریه شیخ الاسلام بنا بر درخواست کسبه و به منظور تسهیل در تردد عابران و کسبه بازار با ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی در...

۱۴۰۲/۰۳/۲۷