شهرداری قزوین در بین رتبه‌های بالای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان قزوین قرار گرفت

سید حامد موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از قرار گرفتن شهرداری قزوین در بین رتبه‌های بالای ارزیابی عملکرد سال 1399 دستگاه‌های اجرایی استان قزوین خبر داد.

۱۴۰۰/۰۸/۱۸