برگزاری دوره آموزشی مدیریت شهری و استراتژیک (پدافند غیرعامل) در مدیریت آرامستان ها

محمودی کلایه سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین خبر داد: دوره آموزشی مدیریت شهری و استراتژیک (پدافند غیرعامل) در مدیریت آرامستان ها وِیژه شهرداری های کشور در این مرکز برگزار شد.

۱۴۰۱/۱۲/۰۴