ارائه هر گونه خدمات به رانندگان حمل بار و مسافر درون شهری منوط به داشتن کارت واکسن است

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از مشروط بودن ارائه هر گونه خدمات صدور و تمدید پروانه به رانندگان حمل بار و مسافر درون شهری (وانت داران و تاکسیرانان) به...

۱۴۰۰/۰۸/۱۹