بازدید میدانی فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از ناحیه منفصل شهری چوبیندر

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ فرمانی رئیس شورای اسلامی شهر که به همراه صالحی مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری از چوبیندر بازدید کرد، مطالبات مردمی و اقدامات انجام شده در...

۱۴۰۲/۰۹/۰۷