بررسی موضوعات سامانه 137 و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین

در راستای همراهی و همدلی بیشتر و بهتر مجموعه مدیریت شهری جهت پاسخگویی به مشکلات شهروندان نشست بررسی موضوعات سامانه 137 و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین برگزار شد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۶