از سال گذشته چراغ های راهنمایی و رانندگی شش تقاطع پرتردد سطح شهر قزوین خاموشی ندارند

جانی مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: چراغ های راهنمایی و رانندگی تقاطع های پرتردد سطح شهر شامل آیت الله مدرس_فلسطین، معلم_شهید سلیمانی، معلم_شهید بابایی، طالقانی و ۲۲ بهمن از...

۱۴۰۳/۰۲/۲۲