از ابتدای سال جاری تا کنون، 13 میلیون تومان کمک هزینه کفن و دفن به طور بلاعوض به خانواده تاکسیرانان متوفی پرداخت شده است

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از پرداخت 13میلیون تومان کمک هزینه بلاعوض کفن و دفن به خانواده های تاکسیرانان متوفی از ابتدای سال 1400 تا آبان ماه خبر داد.

۱۴۰۰/۰۸/۲۰

طرح اجرایی آماده سازی و جمع آوری رواناب های سطحی بخش های توسعه یافته در نواحی منفصل شهری ناصرآباد و مشعلدار به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: سازمان خدمات طراحی شهرداری در اسفند سال 1397 پروژه مطالعات طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح اجرایی بهسازی انهار و کانال های...

۱۴۰۰/۰۸/۲۰