حضور شهرداری قزوین در چهل‌ویکمین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران

شهرداری قزوین در چهل و‌ یکمین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران‌ به میزبانی شهرداری کلان‌شهر کرمانشاه برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۴/۰۱