مسابقات طناب کشی و دارت ویژه تاکسیرانان به مناسبت دهه ایمنی حمل و نقل برگزار شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از برگزاری مسابقات طناب کشی و دارت ویژه تاکسیرانان به مناسبت روز ملی حمل و نقل با حضور آقایان حسین صلح جو و علی فرمانی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین خبر داد.

۱۴۰۰/۰۸/۲۲