سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین مجموعه‌ای پیشتاز در حوزه اصلاح فرآیندها است

موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در جریان برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین، این سازمان را مجموعه‌ای پیشتاز در حوزه اصلاح...

۱۴۰۲/۰۳/۳۱