اهدا خون بسیجیان پایگاه شهید حسن پور منطقه یک شهرداری قزوین به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

گروهی از بسیجیان پایگاه شهید حسن پور منطقه یک شهرداری قزوین به همراه اصغر بهنام زاده مدیر منطقه یک به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با حضور در انتقال خون سعی کردند در این زمینه که از آن به اهدای زندگی...

۱۴۰۰/۰۸/۲۹

در صورت شرکت نکردن در طرح رایگان تبدیل به دوگانه سوز، سهمیه کارت سوخت وانت بارهای بنزینی کاهش می یابد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از کاهش تدریجی سهمیه کارت سوخت وانت بارهای بنزینی در صورت شرکت نکردن در طرح رایگان تبدیل به دوگانه سوز تا سقف 120 و 60 لیتر...

۱۴۰۰/۰۸/۲۹