برای جلوگیری از کاهش سهمیه سوخت اعتباری ناوگان بار درون شهری، داشتن پروانه فعالیت و ثبت باربرگ الزامی است

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از ضروری بودن داشتن پروانه فعالیت معتبر از شهرداری و ثبت سند حمل بار درون شهری (باربرگ) برای جلوگیری از کاهش سهمیه سوخت...

۱۴۰۰/۰۸/۳۰