بازدید مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری قزوین از غرفه شهرداری قزوین

در ادامه بازدیدهای مدیران و مسئولان استان قزوین از غرفه شهرداری قزوین در چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری قزوین از غرفه شهرداری این شهر بازدید...

۱۴۰۲/۰۴/۱۱