با ثبت باربرگ یا نصب دستگاه هوشمند سیپاد، خودروهای ناوگان حمل بار درون شهری سهمیه سوخت اعتباری دریافت می کنند

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از اختصاص سهمیه سوخت اعتباری (سهمیه سوخت بر اساس پیمایش) به خودروهای حمل بار در صورت دریافت باربرگ یا نصب دستگاه هوشمند...

۱۴۰۰/۰۹/۰۱