تقدیم لایحه بودجه پیشنهادی سه هزار و ۹۰۰میلیاردی تومانی شهرداری قزوین به شورای اسلامی‌ شهر قزوین

لایحه بودجه پیشنهادی سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ شهرداری قزوین یکشنبه شب از سوی دکتر صباغی شهردار قزوین برای تصویب به صحن علنی شورای اسلامی این شهر تقدیم شد.

۱۴۰۲/۱۱/۱۶