دوره آموزشی برنامه‌ریزی و طراحی محیطی امن محیط زیست شهری در شهرداری قزوین برگزار شد

مهدی ریزوندی، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین از برگزاری دوره آموزشی با موضوع «برنامه‌ریزی و طراحی محیطی امن در محیط زیست شهری» ویژه مدیران و کارشناسان شهرداری قزوین در مردادماه سال جاری...

۱۴۰۱/۰۵/۰۱