نشست هماهنگی و هم‌افزایی رابطین نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین برگزار شد

نشست هماهنگی و هم‌افزایی رابطین نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین با حضور جواد عباس علی‌مددی، مدیر نوسازی و تحول اداری، رابطین نوسازی و تحول اداری شهرداری قزوین و سایر مدیران و کارشناسان این حوزه...

۱۴۰۰/۰۸/۰۵

سومین نشست از سلسله نشست های مجازی با محوریت شهر دوستدار کودک در قزوین برگزار شد

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: سومین نشست تخصصی با موضوع «جایگاه حقوق کودکان در نظام حقوقی ایران» از سلسله نشست های مجازی با محوریت شهر دوستدار کودک برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۸/۰۵