نقشه‌های طرح تفصیلی جدید قزوین و دفترچه ضوابط و مقررات ساخت و ساز جهت اجرا به مناطق چهارگانه ابلاغ شد

صباغی، شهردار قزوین از ابلاغ نقشه‌های طرح تفصیلی توسعه شهر قزوین و دفترچه ضوابط و مقررات ساخت و ساز ، جهت اجرا به مناطق چهارگانه شهرداری قزوین توسط معاونت شهرسازی و معماری خبر داد.

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نقشه‌های طرح تفصیلی جدید قزوین و دفترچه ضوابط و مقررات ساخت و ساز جهت اجرا به مناطق چهارگانه ابلاغ شد

صباغی، شهردار قزوین از ابلاغ نقشه‌های طرح تفصیلی توسعه شهر قزوین و دفترچه ضوابط و مقررات ساخت و ساز ، جهت اجرا به مناطق چهارگانه شهرداری قزوین توسط معاونت شهرسازی و معماری خبر داد.

۱۴۰۲/۱۱/۲۹