بازدید از محلات نواحی چهارگانه با هدف شناسایی مشکلات و تسریع در رفع کردن آنها

سید رضی مدیر منطقه یک شهرداری قزوین خبر د اد: بازدید از محلات نواحی چهارگانه با هدف دیدار با شهروندان، آگاهی از مسائل و مشکلات این محلات و تسریع در حل این مشکلات توسط کارشناسان ناحیه امزاده حسین...

۱۴۰۲/۱۰/۲۴