ممیزی تجدید اعتبار سیستم مدیریت یکپارچه( IMS) سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین صورت گرفت

ممیزی تجدید اعتبار سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS) سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین با هدف ارتقای مدیریت کیفیت، مسائل زیست‌محیطی و بهداشت و ایمنی شغلی در پروژه‌ها و فعالیت‌های این سازمان انجام شد.

۱۴۰۰/۰۶/۲۱