صدور بیش از 500 اخطار اول و دوم به صنوفی که با سد معبر برای شهروندان ایجاد مزاحمت می کنند

سیدمهدی حاجی سید رضی مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از صدور 552 مورد اخطار اول و دوم در شش ماهه اول سالجاری برای صنوفی که باسد معبر برای عبور و مرور شهروندان ایجاد مزاحمت کردند ، خبر داد.

۱۴۰۱/۰۷/۱۰