بازدید سرپرست شهرداری قزوین و مدیران شهری از روند پیشرفت پروژه بلوار آیت اله باریک بین در فاز سوم

سيد مهدی کاظمی سرپرست شهرداری قزوین به همراه سید محمد علمی معاون فنی عمرانی شهردار به منظور بررسی نحوه اجرای پروژهبلوار آیت اله باریک بین (ره) از این پروژه بازدید کرده و در جریان روند اجرای پروژه...

۱۴۰۰/۰۶/۲۲

سرپرست شهرداری قزوین در جریان‌ روند اجرایی پروژه‌های شهرداری قرار گرفت

سيد مهدی کاظمی سرپرست شهرداری قزوین به همراه سید محمد علمی معاون فنی عمرانی شهردار و مدیران شهری در ادامه بررسی نحوه اجرای پروژه های در حال اجرای شهرداری، از پروژه تقاطع غیر همسطح یادگار امام(ره)...

۱۴۰۰/۰۶/۲۲